Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over het afspelen van video's of over de videoplayer? Hier vind je vast het antwoord!

Video's afspelen
Hoe start ik een video?

Om een video te starten ga je naar 'Kijk terug' en kiest daar voor een vak. Je komt dan op een pagina waar alle video's staan van het gekozen vak. Via filters kun je kiezen uit de juiste groep of de leraar die de video heeft gemaakt. Door op de afbeelding te klikken verschijnt de vdeo als een pop-up groter in beeld. Start de video niet uit zichzelf, klik dan op de play-button. Verder kijken naar andere video’s? Door terug te gaan naar 'Kijk terug' kun je een keuze maken voor een ander vak en daar de verschillende video's van bekijken. 

Er wordt geen video afgespeeld als ik op een afbeelding klik

Wanneer je op een video bij een vak, verschijnt er een pop-up met de door jou gekozen video. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat jouw internetbrowser (zoals Edge, Firefox of Chrome) pop-ups blokkeert. Dit kun je oplossen door in de internetbrowser de pop-ups van onlineschoolagora.nl toe te staan. Ververs daarna je internetscherm en de pop-up moet verschijnen.

Video's zoeken
Hoe zoek ik een video?

Je kunt een video zoeken door te filteren uit:

  • een groep
  • een leraar die de video heeft gemaakt

of door het invullen van een zoekwoord. Klik dan op 'zoeken' en het gewenste resultaat komt in beeld.

Ik krijg geen resultaat bij het zoeken

Als er geen resultaten in beeld komen na het filteren of zoeken, is het raadzaam om opnieuw een keuze te maken via de filters of andere zoekwoorden in te vullen. Wellicht geeft dit wel het juiste resultaat. 

Welke filmpjes zijn er van rekenen?

In onderstaand overzicht zie je de cruciale leermomenten waarvan momenteel een filmpje beschikbaar is.
Aan de ontbrekende filmpjes wordt hard gewerkt.

Je kunt bij ‘zoekcode’ zien waar je op moet zoeken om het gewenste filmpje te vinden.
De eerste twee cijfers staan daarbij voor het leerjaar.

Cruciaal leermoment

Zoekcode

Resultatief tellen tot ten minste 10

R1202

Representeren van een hoeveelheid tot 10 met vingers of stippen (dobbelsteen)

R1203

Ordenen en vergelijken op lengte

R1205

Ordenen en vergelijken objecten op gewicht

R1206

Ordenen en vergelijken van objecten naar inhoud

R1207

Bewust worden van het verloop van tijd

R1208

Tellen verkort, zowel door als ook terug vanaf een gegeven getal

R0312

Verwoorden en schematiseren van het delen in contextsituaties

R0315

Leggen verbinding tussen vermenigvuldiging en deling

R0316

Afpassend meten van lengte met meterstrook of meterlat

R3417

Doorzien van verdeeleigenschap (inzicht vermenigvuldiging)

R0427

Doorzien van verwisseleigenschap (omkeerstrategie)

R0428

Kennen tafels van 2,5 en 10 (memoriseren)

R0429

Kennen verschillende betekenissen van getallen gebonden aan context

R0530

Maken optellingen en aftrekkingen tot duizend

R0534

Maken opgaven met driecijferige getallen (kolomsgewijs optellen)

R5636A

Maken opgaven met driecijferige getallen (kolomsgewijs aftrekken)

R5636B

Meten met een meetlat en liniaal om de lengte van een object te bepalen

R5638B

Meten met een weegschaal om het gewicht van een object te bepalen.

 

R5639

Kennen tijdsaanduidingen als minuten, uren, seconde, etmaal, week, maand, jaar, eeuw

R5641

[A en B]

Kennen verschillende betekenissen van getallen gebonden aan context

R7842

Structureren getallen tot miljard

R7843

Kunnen vlot en flexibel hoofdrekenen met getallen tot duizend en met ronde getallen tot miljoen

R7844

Maken optellingen cijferend

R7845A

Maken aftrekkingen cijferend

R7845B

Cijferend vermenigvuldigen

R7846A

Cijferend delen

R7846B

Schattend optellen en aftrekken tot miljoen

R7847

Zien breuken, procenten en kommagetallen en verhoudingen als meet- of verhoudingsgetallen

R7848

Zien kommagetallen als manier van systematische verfijnen

R7849

Zien procenten als een standaardisering via ‘honderdsten’ of ‘op de honderd’

R7850

Beredeneren van optellen en aftrekken met gelijknamige breuken

R7851A

Beredeneren van optellen en aftrekken met ongelijknamige breuken

R7851B

Beredeneren van operaties met procenten

R7853

Beredeneren van verhoudingen

R7854

Inzetten van de zakrekenmachine

R7855

Opbouwen van meetreferenties uit het dagelijks leven

R7856

Kennen de voorvoegsels mili, centi, deci, deca, hecto en kilo

R7857

Meten van lengte en gewicht met standaardmaten

R7858

 

 

 

Welke filmpjes zijn er van taal?

In onderstaand overzicht zie je de cruciale leermomenten waarvan momenteel een filmpje beschikbaar is.
Aan de ontbrekende filmpjes wordt momenteel hard gewerkt.

Je kunt bij ‘zoekcode’ zien waar je op moet zoeken om het gewenste filmpje te vinden.
De eerste twee cijfers staan daarbij voor het leerjaar.

 

Cruciaal leermoment

Zoekcode

Naspelen of navertellen van een voorgelezen verhaal of prentenboek

T1204

Van informatieve prentenboeken (juiste plaatje aanwijzen tijdens of na lezen)

T1205

Ontdekken van het alfabetisch principe (in een speelse context)

T1207

Schrijven met eigen grafische middelen (tekeningen, picto's, krabbels, symbolen)

T1208

Spelen met vormen van schriftelijke communicatie uit eigen leefwereld (bijvoorbeeld WhatsApp-bericht versturen met symbolen)

T1209

Vertellen of navertellen van een gehoord of voorgelezen verhaal

T1210

Luisteren naar een digitaal aangeboden verhaal (digitaal, prentenboek, luisterboek)

T1211

Ontdekken van en luisteren naar verschillende tekstsoorten (bijvoorbeeld prentenboek, instructie voor een recept of spelregels bij een nieuw spel)

T1213

Samenvatten van wat wordt verteld (bijvoorbeeld: wat was de belangrijkste gebeurtenis in het verhaal?)

T1214

deelnemen aan geplande en ongeplande gesprekken om informatie uit te wisselen.

T1215

reageren op … (mening geven), vragen stellen en beantwoorden, uitleg geven (bijvoorbeeld bij een zelfgemaakte tekening)

T1216

Leerlingen lezen kinderboeken, verhalen, gedichtjes.

T3417

Leerlingen schrijven verschillende korte teksten met eenvoudige inhoudselementen: informatieve teksten, betogende teksten, instructieteksten, correspondentie en expressieve teksten.

T3420

Bij het schrijven van de teksten leert de leerling zich afvragen wat hij met de tekst wil zeggen/bereiken en voor wie hij schrijft.

T3421

Leerlingen hebben aandacht voor de structuur van de tekst (bijvoorbeeld vraag-antwoordstructuur) en maken gebruik van veel voorkomende verwijs- en signaalwoorden.

T3422

Leerlingen reviseren de tekst op basis van instructie en verbeteren in de laatste fase de tekst op elementaire regels voor spelling en interpunctie.

T3423

Leerlingen kunnen verschillende soorten eenvoudige presentaties houden.

T3424

Leerlingen leren de spreektaak voor te bereiden en af te stemmen op het publiek voor wie ze spreken.

T3425

Leerlingen voorzien hun presentatie van eenvoudige structuur (chronologie, opsomming) en maken gebruik van eenvoudige verwijs- en voegwoorden.

T3426

Leerlingen luisteren naar verschillende soorten zakelijke en verhalende teksten. Bij het luisteren is belangrijk dat:

Leerlingen de gesproken tekst begrijpen

Leerlingen gericht leren luisteren met behulp van een vooraf gegeven luistervraag.

T3427

Leerlingen lezen kinderboeken (bijvoorbeeld detectiveverhalen, verhalen over verschillende culturen, humoristische series), gedichten en stripboeken.

T5628

Leerlingen lezen informatieve, betogende, beschouwende en instructieteksten.

T5629

Leerlingen wisselen met klas en leerkracht leeservaringen uit en reageren op leeservaringen van klasgenoten. Ze kunnen het thema of de boodschap in een verhaal onderscheiden en de relaties tussen hoofd- en bijfiguren benoemen.

T5630

Leerlingen besteden aandacht aan aspecten van opmaak  (beeldende elementen, kleur, illustraties, lettertype en -grootte).

T5633

Leerlingen weten wat een werkwoord is

T5634

Leerlingen kunnen de persoonsvorm vinden in een zin

T5635

Leerlingen weten wat een zelfstandignaamwoord is en welke lidwoorden er zijn

T5636

Leerlingen weten wat een voegwoord is en kunnen voegwoorden in een zin herkennen

T5638

Leerlingen weten wat voorzetsels zijn

T5639

Leerlingen leren de spreektaak voor te bereiden en af te stemmen op het publiek voor wie ze spreken (medeleerlingen die later online terugkijken, oma/opa).

T5641

Leerlingen gebruiken bij hun presentatie geheugensteuntjes of schema’s om hun tekst met complexere structuur te structureren.

T5642

Leerlingen luisteren naar verschillende soorten zakelijke en verhalende teksten

T5643

Leerlingen begrijpen gebruik van punt, komma, vraagteken en uitroepteken.

T5646

Leerlingen lezen jeugdliteratuur, historische verhalen, science fiction, fantasievertellingen, (vormvrije) gedichtjes.

T7847

Leerlingen wisselen met klas en leerkracht leeservaringen uit en reageren op leeservaringen van klasgenoten. Ze beschrijven de  kenmerken van een personage, hoe hij/zij zich voelt en kan dit relateren aan een episode (oorzaak-gevolg). Leerlingen kunnen hun voorkeuren voor onderwerpen, genres, schrijvers beschrijven.

T7849

Leerlingen schrijven verschillende soorten teksten: informatieve teksten, betogende en/of beschouwende teksten, instructieteksten, correspondentie en expressieve teksten.

T7850

Bij het schrijven van de teksten stemmen leerlingen af op doel en publiek van de tekst.

T7851

Leerlingen gebruiken alle interpunctie zoals dubbele punt, aanhalingstekens en puntkomma

T7854

Bij het spreken stemmen leerlingen af op doel en publiek voor wie ze spreken.

T7856

Leerlingen kunnen het onderwerp en het gezegde benoemen in een zin

T7857

Leerlingen kunnen redekundig ontleden: lijdend voorwerp

T7860

Leerlingen kunnen redekundig ontleden: meewerkend voorwerp

T7861A

Leerlingen kunnen redekundig ontleden: bijwoordelijke bepaling

T7861B

Leerlingen kunnen taalkundig ontleden:  bijvoeglijk naamwoord

T7862

Leerlingen kunnen taalkundig ontleden: persoonlijk voornaamwoord

T7863

Leerlingen kunnen taalkundig ontleden: bezittelijk- en

T7864A

aanwijzend voornaamwoord

T7864B

 

 

Over de videoplayer Vimeo
Kan ik een video groter afspelen?

Rechts onderaan vind je een icoontje met vier pijltjes. Hiermee zet je de video om naar fullscreen (volledig scherm). Hetzelfde icoontje gebruik je dan om de video weer kleiner te maken.

Hoe stop ik een video?

In de pop-up die verschijnt als je een video afspeelt zit rechts bovenaan een kruisje. Als je hierop klikt, sluit je die pop-up en stopt de video met spelen.

Ik krijg geen geluid bij mijn video

Je zet je geluid aan door op de geluidsbalkjes te klikken rechtsonder in de pop-up. Hier kun je het geluid ook harder of zachter zetten. Nog steeds geen geluid? Kijk dan even na of het geluid van je computer of telefoon wel aan staat.

Live uitzendingen bekijken
Hoe bekijk ik een rechtstreekse uitzending?

je kunt ook een rechtstreekse uitzending bekijken. Ga naar 'Kijk live' en daar zie je een aftelklok staan. Die geeft aan wanneer de live uitzending beschikbaar is. Je kunt op dat moment terugkomen en de uitzending bekijken.

Er is geen live uitzending, wat nu?

Als er een live uitzending gepland staat, geeft een aftelklok aan over hoeveel dagen, uren, minuten en seconden de uitzending begint. Staat er geen aftelklok, is er ook geen live uitzending en kun je alleen video's terugkijken via 'Instructievideo's'.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.